Home

Archief

 

< vorige pagina

   
Doelstellingen
Over ons
Contact
Mededelingen
Actueel
Links
Archief
 


Woonvisie 2015 - 2020 gemeente Meppel

De gemeente staat voor belangrijke woningmarktopgaven. De woningmarkt is continu in beweging. De huidige kaders die daarvoor gelden voldoen niet meer. De woonvisie heeft als effect/doel het vaststellen van kaders zodat er een formele basis ontstaat voor de inzet op de woningmarkt.
Het motto van de woonvisie is "willen en kunnen in een veranderende woningmarkt".

De rol van de gemeente ten aanzien van wonen is aan het veranderen van minder regisseren naar meer stimuleren en faciliteren.
In deze veranderende woningmarkt is het doel van de woonvisie te komen tot een passend woningaanbod in wijken met een eigen karakter. Belangrijke opgaven daarbij zijn wonen en zorg, specifieke inkomensgroepen en overige kwetsbare groepen, gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

Deze concept woonvisie bevat daarvoor de benodigde ingrediŽnten, maar mede aan de hand van uw reacties wil het college scherpere keuzes maken.
Binnenkort worden de nieuwe provinciale bevolkingsprognoses 2015 van de provincie Drenthe verwacht. Deze zijn ook van invloed op de definitieve versie van de woonvisie.

> Woonvisie 2015-2020 (pdf)

> Zienswijze HvM op Woonvisie 2015-2020 (pdf)

 

 
 
 

Bert Hoevenberg - webdesign